Jaa

 HR4511C

Kombivasara SDS-MAX terille ainutlaatuisella AVT tärinänpoistojärjestelmällä. Teho 1.350W. 2 toimintoa: poraus iskulla ja piikkaustoiminto. Porausteho betoniin 45mm.

 

ALTISTUMISLASKURI

 

 

TÄRINÄKORTTI


 
 

Tärinä

 

Tärinä on yksi ajankohtaisista aiheista, jonka kanssa Makita työskentelee jatkuvasti tarjotakseen ratkaisuja tärinän minimoimiseksi. Asiaan panostaminen korostui entisestään kehoon ja käsiin kohdistuvan tärinän säännöksien (2002/44/EY) astuessa voimaan jo vuonna 2005. Työnantajan tulee huolehtia, että työntekijän tärinäaltistus ei ylitä määräyksiä, sillä suuri ja jatkuva altistuminen voi aiheuttaa pitkälle ulottuvia terveyshaittoja.

 

AVT – Tärinän minimoimisen edelläkävijä


Tehdessään jatkuvaa yhteistyötä koneiden käyttäjien kanssa Makita on pyrkinyt pääsemään mahdollisimman lähelle tärinäongelman ydintä. Makitan AVT tuotteet ovatkin edistyksellisiä ja ne on suunniteltu vastaamaan yksinomaan käyttäjien tarpeita. Makita tarjoaa markkinoiden teknisesti kehittyneimpiä sähkötyökaluja, joissa yhdistyy äärimmäinen suorituskyky sekä kehittynyt teknologia, joka mahdollistaa alhaiset tärinäarvot.

Valitse oikeat työkalut

Työkaluja valitessa on erityisen tärkeää pyrkiä välttämään heikkotehoisten työkalujen käyttämistä, sillä matalatehoisilla työkaluilla työn suorittaminen kestää kauemmin ja altistaa vielä enemmän tärinälle. Lisäksi vanhat työkalut tärisevät todennäköisesti enemmän kuin uudet. Makita tarjoaa oikean työvälineen jokaiseen työhön huomioiden, että kyseinen työkalu on tärinäarvoltaan niin turvallinen, kuin nykyteknologialla on mahdollista saavuttaa.

On kuitenkin pidettävä mielessä, että ei ole pelkästään valmistajien vastuu tuottaa markkinoille työkaluja, joilla minimoidaan tärinän vaikutukset. Vähintäänkin yhtä oleellista on, että laitteiden käyttäjät ja työnantajat ovat tietoisia tärinän mahdollisista riskeistä ja siitä kuinka kyseisiä haittavaikutuksia voidaan ennaltaehkäistä.

 

Mitä vaaroja tärinä voi aiheuttaa?


Sähkötyökaluja käyttäessä suuri osa tärinästä välittyy käyttäjän käsiin ja käsivarsiin. Tärinälle altistuminen ei ole pelkästään epämukavaa, vaan se lisää tapaturmariskiä ja heikentää lisäksi työn tarkkuutta.

Säännöllinen altistuminen tärinälle voi johtaa vakaviin oireisiin tai pysyvään vammaan. Suurin riski altistua liialliselle tärinälle on henkilöillä, jotka käyttävät työssään säännöllisesti voimakkaasti täriseviä työkaluja, kuten piikkausvasaraa. Kun käytetään päivittäisessä työssä voimakkaasti täriseviä työkaluja, on riskinä että tärinä aiheuttaa jopa pysyviä ongelmia, kuten tärinätautia(traumaattinen vasospastinen sairaus). Tyypillisesti oireiden ilmeneminen vaatii muutamien kuukausien tai jopa vuosien altistumisen. Tärinän aiheuttamia oireita voivat olla tunnottomuus käsissä, sormien puutuminen, puristusvoiman heikkeneminen ja valkosormisuus (Raynaud’n oire). 

 

Tärinäarvot


Tärinän haitallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon käytettävän laitteen tärinätaso ja altistusaika. Näistä määritellään päivittäinen tärinäaltistus, joka määrittää kuinka kauan laitteella voidaan työskennellä turvallisesti. Työnantajan velvollisuus on valvoa, etteivät direktiivin määrittämät raja-arvot ylity.

Tärinän haitallisuus arvioidaan ja ilmoitetaan laitteen tehollisena kiihtyvyytenä m/s2.

Terveysriskien arvioinnissa ei ole olennaista yksittäinen tärinäarvo, vaan siinä tulee ottaa huomioon sekä laitteen tärinätaso että altistusaika (liipasinaika). Näiden avulla määritellään päivittäinen tärinäaltistus, jolle direktiivi määrittää raja-arvot.

EU-direktiivi 2002/44/EY velvoittaa työnantajaa arvioimaan ja tämän perusteella mahdollisesti rajoittamaan työntekijöiden altistumista tärinälle. Direktiivin laskentakaavassa käytetään lähtökohtaisesti 8-tuntista työpäivää.

Jos tärinäaltistuksen toiminta-arvoa A(8)2.5 ei saavuteta on terveysriski epätodennäköinen. Toisin sanoen laiteella, jonka tärinä-arvo on alle 2.5, voidaan sillä työskennellä 8 tuntia ilman terveysriskejä.

Jos laitteen tärinäarvo on yli 2.5 ja sillä työskennellään 8 tuntia, ei terveysriskiä voida sulkea pois. Tällöin direktiivin toiminta-arvo ylittyy ja tärinän vähentämiseen tulisi kiinnittää huomiota.

Direktiivissä puhutaan raja-arvon ylittymisestä silloin, kun laitteen tärinäarvo on yli 5.0 ja sitä käytetään 8 tuntia. Raja-arvon ylittyessä seurauksena saattaa olla tärinän aiheuttamia sairauksia ja laitteen käyttö tulisi lopettaa välittömästi.

 

Tärinälaskurit


Olemme Makitalla erittäin tietoisia tärinän aiheuttamista vaaroista ja tämän vuoksi tarjoammekin helpon tavan seurata sallittuja altistumistasoja Makitan tärinälaskureilla.

Ole tietoinen tärinän aiheuttamista haitoista ja tärinän suositusarvoista. Makitan edistyksellisen tärinää vähentävän teknologian ja päivittäisen tärinän suositusarvoissa pysymisen avulla minimoit tärinästä aiheutuvat vaarat.

Maksimialtistusajan laskuri

Makitan kotisivujen tärinälaskurilla saat helposti ja nopeasti tietää, kuinka pitkään voit altistua tärinälle käyttämäsi laitteen tärinäarvolla. Syöttämällä käyttämäsi työkalun tärinäarvon laskuriin, näet kuinka pitkään kyseisellä laitteella voi säännöksien mukaan työskennellä. Jokaisen Makitan koneen teknisissä tiedoissa ilmoitetaan konekohtainen tärinäarvo.

LASKURIIN...

Käsitärinän altistumislaskuri

Käsitärinän altistumislaskuri on paras ja helpoin tapa tarkistaa, kuinka paljon altistut käsitärinälle useiden käyttämiesi laitteiden johdosta. Syötä laskuriin käyttämiesi laitteiden tärinäarvot ja altistumisaika (liipaisinaika). Tämän jälkeen laskuri laskee tärinän yhteismäärän yhteen tehollisena kiihtyvyytenä sekä siitä johdetuin "tärinäpistein" ja näyttää tuleeko tärinän johdosta ryhtyä toimenpiteisiin.

LASKURIIN...

Altistumislaskurista on johdettu myös niin sanottu tärinäkortti, joka on kätevä pitää mukana esimerkiksi työmaalla. Tärinäkortin avulla tarkistat helposti yhteenlaskemalla käyttämiesi laitteiden tärinän yhteispistemäärän (Toiminta-arvon raja: 100 pistettä & Raja-arvo: 400 pistettä). Laskemalla pisteet yhteen näet pysyykö päivittäinen tärinälle altistuminen suositusarvojen sisällä.

LATAA KORTTI...