Makita Oy – Tietosuojalausunto

Käyttäjien yksityisyyden suojaaminen on meille Makitalla tärkeää. Pidämme tietosuojaa luottamuksellisena asiana ja suhtaudumme siihen hyvin vakavasti. Rekisterinpitäjän ominaisuudessa Makita vastaa kaikista henkilötiedoista, jotka käyttäjä ilmoittaa meille. Keräämme käyttäjän henkilötiedot vain liiketoimien kannalta välttämättömiin tarkoituksiin ja käytämme tietoja vain tässä tietosuojalausunnossa kuvatulla tavalla. Pyydämme lukemaan tämän tietosuojalausunnon huolella ennen henkilötietojen luovuttamista Makitalle. Tämän tietosuojalausunnon tarkoituksena on tiedottaa käyttäjälle, että Makita noudattaa rekisterinpitäjän ominaisuudessa käyttäjästä kerättyjen tietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Makitan verkkosivuilla voi vapaasti vierailla ja sivuja selata luovuttamatta mitään henkilötietoja meille.

 

1 - REKISTERINPITÄJÄ

Makita Oy on digitaalisten kanavien, kuten verkkosivun, mobiilisovellusten ja/tai muiden tulevaisuudessa käyttöön otettavien digitaalisten yhteyspintojen, kautta saatujen henkilötietojen rekisterinpitäjä.

Makita Oy, Y-tunnus: 1651936-8

Teilimäki 4, FI-01530 Vantaa, Finland

 

2 - TIETOJENKÄSITTELYN SYY JA LAILLINEN PERUSTE

Makita kerää, säilyttää ja käyttää käyttäjän henkilötietoja (”Rekisteri”) rekisterinpitäjän ominaisuudessa Makitan tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen ja kehittämiseen ja yhtiön verkkosivun ylläpitoon ja kehittämiseen liittyen ja niitä varten (kaikki yhdessä ”Palvelut”) tämän tietosuojalausunnon mukaisesti. Makita kerää henkilötietoja asiakassuhteiden kehittämiseksi, uusien asiakkaiden saamiseksi sekä vastaanottajalle mukautettujen tuotetietojen ja uutiskirjeiden sekä muiden markkinointimateriaalien lähettämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn laillisena perusteena on käyttäjän antama suostumus hallita solmittuja sopimussuhteita ja lähettää tarjouksia, päivityksiä ja tietoja Makitan tuotteista ja palveluista yhtiön laillisten liiketoimintaetujen mukaisesti.

 

3 - TIETOJEN LÄHDE

Rekisteri koostuu Makitan asiakasrekisteristä, jota päivitetään yhtiön verkkosivulla käytettävissä olevien kolmen vuoden takuun rekisteröintilomakkeen, pakettipostipalvelulomakkeen, postituslistan rekisteröintilomakkeen, kyselytutkimusten ja kilpailujen perusteella.

 

Takuun laajennus:

Jos rekisteröit tuotteesi Makitan laajennetun kolmen vuoden takuun ottamiseksi käyttöön, Makita kerää, säilyttää ja käsittelee henkilötietojasi mahdollisen takuuprosessin tarkoituksia varten sekä tuotetietojen ja palvelutarjousten lähettämistä varten.

Makitan jälleenmyyjillä on oikeus käyttää laajennetun kolmen vuoden takuuajan aikana Makitan takuun rekisteröintipalvelua tarvittavien asiakastietojen tarkastamiseksi sillä ehdolla, että asiakas on yhdistetty asianomaiseen jälleenmyyjään tuotteen rekisteröinnin yhteydessä. Jälleenmyyjät saavat käyttää tällaisia tietoja vain Makitan laajennettuun kolmen vuoden takuuseen liittyvissä tarkoituksissa.

Voit tarkastella henkilötietojasi kirjautumalla käyttäjätilillesi sivulla www.makita.fi. Voit tarkastella rekisteröimiäsi tuotteita, muuttaa yhteystietojasi ja määrittää postituslistan asetukset omalla käyttäjätililläsi. Käyttäjä vastaa kirjautumistietojensa salassapidosta ja sitoutuu olemaan luovuttamatta niitä valtuuttamattomille kolmansille osapuolille. Makita ei vastaa salasanan luvattomasta käytöstä.

 

Pakettipostipalvelu:

Jos käytät Makitan pakettipostipalvelua tuotteen lähettämiseksi Makitalle huoltoon, Makita kerää, säilyttää ja käsittelee henkilötietojasi kuljetusprosessin tarkoituksia varten sekä tuotetietojen ja palvelutarjousten lähettämistä varten.

Makitan kuljetuspalveluun liittyen Makitan käyttämillä kuljetuspalvelujen tuottajilla on oikeus tarkistaa tarvittavat asiakastiedot. Kuljetuspalvelujen tuottajat saavat käyttää tällaisia tietoja vain pakettipostipalvelun tuottamiseen liittyvissä tarkoituksissa.

 

Postituslista ja muu käyttö:

Kun luot käyttäjätilin, voit samalla rekisteröityä Makitan postituslistalle. Makita voi sen jälkeen lähettää sinulle tietoja Makitan verkkosivusta, tuotteista, kampanjoista, uutiskirjeistä ja liiketoimintakumppaneista. Jos et halua saada edellä mainituissa tarkoituksissa lähetettyjä viestejä, voit perua rekisteröitymisesi postituslistalle milloin tahansa.

 

4 - HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Makita voi kerätä seuraavia henkilötietoja Rekisteriä varten:

  • yrityksen nimi, henkilön etunimi, sukunimi, sukupuoli, osoite, postinumero, postitoimipaikka ja sähköpostiosoite sekä työnantajiin, vapaa-ajan harrastuksiin ja tuotteiden omistajuuteen liittyvät tiedot
  • laajennetun kolmen vuoden takuun rekisteröintilomakkeella ja pakettipostipalvelun rekisteröintilomakkeella ilmoitetut henkilötiedot sekä tiedot ostetusta tuotteesta sekä tuotteen sarjanumerosta, sijaintipaikasta ja ostopaikasta.

Arkaluonteisia henkilötietoja ei käsitellä

Arkaluonteisia henkilötietoja ovat rotuun, etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskonnolliseen vakaumukseen, maailmankatsomuksellisiin näkemyksiin ja ammattiliiton jäsenyyteen liittyvät tiedot sekä terveyttä ja seksuaalisuutta koskevat tiedot (jäljempänä kaikki yhdessä ”Arkaluonteiset tiedot”). Terveyttä koskevia tietoja ovat esimerkiksi sairaudesta aiheutuvat poissaolot työstä, raskaus ja lääkärikäynnit.

Makita ei käsittele mitään Arkaluonteisia tietoja Palveluihin liittyen.

 

5 - TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE ORGANISAATIOLLE

Makita ei jaa käyttäjän henkilötietoja ilman tämän suostumusta, elleivät viranomaiset tai laki niin vaadi. Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään automaattisesti Euroopan unionin alueella. Makita vastaa yksin henkilötietojen ylläpidosta, käsittelystä ja käytöstä. Rekisteröimällä laajennetun kolmen vuoden takuun tai käyttämällä pakettipostipalvelua asiakas antaa suostumuksensa sille, että Makita jakaa tarvittavat henkilötiedot valtuutettujen jälleenmyyjien ja palveluntuottajien kanssa.

 

6 - TIETOJEN SÄILYTYS

Makita säilyttää kerättyjä tietoja toistaiseksi tässä tietosuojalausunnossa ilmoitettuja tarkoituksia varten. Rekisteriin merkittyjä henkilötietoja voidaan päivittää pyynnöstä sekä siirtää arkistoon tai poistaa tarvittaessa.

Tietosuojaan liittyvät kyselyt sähköpostilla dataprotection@makita.fi tai soittamalla 09 8578 830.

 

 

7 - TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET (25.5.2018 alkaen)

 

7.1 Oikeus peruuttaa suostumus ja kieltää suoramarkkinointi

Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käytölle suoramarkkinoinnissa ja muissa tarkoituksissa. Käyttäjä voi lisäksi kieltää henkilötietojensa käytön suoramarkkinoinnissa.

 

7.2 Oikeus tarkastaa tiedot

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa kaikki henkilötiedot, jotka hänestä on merkitty Makitan asiakasrekisteriin, ja saada niistä kopio.

 

7.3 Oikeus oikaista tai poistaa tietoja

Jos Rekisteri sisältää virheellisiä tietoja, Käyttäjällä on oikeus vaatia oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään niitä, jos mahdollista, ja ilmoittaa Makitalle oikaistavat henkilötiedot ja virheettömät henkilötiedot.

 

7.4 Käyttäjän oikeus tietojen siirtämiseen

Käyttäjällä on oikeus 25.5.2018 alkaen kopioida tai siirtää henkilötietonsa, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle ja jotka ovat koneellisesti luettavassa muodossa ja joiden käsittely perustuu käyttäjän antamaan suostumukseen tai toimeksiantoon, omaa käyttöään varten tai toiselle rekisterinpitäjälle, jos sen voidaan katsoa kohtuudella olevan teknisesti mahdollista ja jos laki tai viranomaiset niin vaativat.

 

7.5 Oikeus vastustaa tietojenkäsittelyä ja rajoittaa sitä

Käyttäjällä on 25.5.2018 alkaen oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä omaan erityistilanteeseensa liittyvillä perusteilla. Käyttäjän on esitettävä perusteet, joilla hän vastustaa tietojenkäsittelyä. Makitalla on oikeus hylätä vastustus laissa määritetyillä perusteilla.

Käyttäjällä on 25.5.2018 alkaen oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä laissa määritetyllä tavalla esimerkiksi silloin, kun käyttäjä odottaa Makitan vastausta tietojensa oikaisu- tai poistamispyyntöön.

 

7.6 Oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle

Käyttäjällä on 25.5.2018 alkaen oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos Makita ei ole ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin tietojen suojaamiseksi.

 

7.7 Henkilötietoihin liittyvien oikeuksien käyttäminen

Pyydämme ottamaan yhteyttä Makitaan tietosuojalausuntoon ja rekisteröidyn henkilön oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä ja asioissa. Makita voi tarvittaessa pyytää käyttäjää esittämään asiansa kirjallisesti. Makita voi tarvittaessa varmistaa käyttäjän henkilöllisyyden ennen asian käsittelyn jatkamista.

 

8 - AUTOMATISOITU PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Makita ei käytä automatisoitua päätöksentekoa ja profilointia henkilötietojen käsittelyssä.

 

9 - TEKNISET JA ORGANISAATIOON LIITTYVÄT TURVATOIMET

Asiakasrekisteri on suojattu salasanalla. Vain työntekijät, joiden on käytettävä Rekisteriä asiakassuhteiden hallitsemiseksi, tietävät Rekisterin sijainnin. Kaikki käyttäjien salasanat on piilotettu eikä niitä voi tarkastella kirjautumisen jälkeen. Rekisterin sijainti on suojattu yleisillä tietoturvatoimilla ja kaikki tiedonvälitys ja lomakkeiden käyttö tapahtuu salatun HTTPS-yhteyden kautta.

Makita ryhtyy kaikkiin tarvittaviin teknisiin ja organisaatioon liittyviin toimiin henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä, muokkaamiselta tai hävittämiseltä. Makita ei voi kuitenkaan taata sitä, että yhtiön verkkosivulla toteutetut suojaustoimet estävät täysin kaikki tietosuojarikkomukset. Käyttäjän vastuulla on estää salasanansa ja tietokoneensa luvaton käyttö.

 

10 - EVÄSTEET

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selainohjelma tallentaa käyttäjän tietokoneen kiintolevylle, jotta Makitan palvelin voi tunnistaa käyttäjän tietokoneen yksilöitynä asiakaskoneena. Makitan verkkosivun käyttö ei edellytä evästeiden hyväksymistä. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selainohjelman asetuksissa, mutta se voi rajoittaa Makitan verkkosivun käyttöä. Käytämme evästeitä, jotta käyttäjän on helpompi käyttää Makitan verkkosivua. Tarkoituksena ei ole kerätä tai käyttää muita tietoja käyttäjästä. Evästeitä käytetään tunnistamaan käyttäjän IP-osoite ja säästämään käyttäjältä aikaa Makitan verkkosivun käytössä tai verkkosivulle kirjautumisessa.

Käytämme evästeitä tehostamaan verkkosivun analysointitoimintoja. Käyttäjä voi hylätä tällaiset toiminnot estämällä evästeiden käytön selainohjelman asetuksissa. Jos estät evästeiden käytön, voit menettää osan Makitan verkkosivulla käytettävissä olevista ominaisuuksista.

 

 11 - SUOSTUMUS

Makitan verkkosivun käyttö tai henkilötietojen luovutus Makitalle katsotaan suostumukseksi siihen, että Makita käyttää henkilötietojasi tässä tietosuojalausunnossa määritetyllä tavalla.

 

12 - MUUTA

Makitan tietosuojalausunto ei koske muiden yritysten tai henkilöiden tarjoamia palveluja mukaan lukien tuotteet tai verkkosivut, jotka voivat sisältyä käyttäjän hakutuloksiin, ja muut verkkosivut, joihin Makitan palveluista on linkki. Makitan tietosuojalausunto ei koske muiden yritysten ja organisaatioiden, jotka mainostavat Makitan palveluja ja jotka voivat käyttää evästeitä ja muita teknologioita muiden palvelujen tarjoamiseen, tietojenkäsittelykäytäntöjä.

Makitan tietosuojalausuntoa voidaan muuttaa milloin tahansa ilmoittamatta.