Näytetyt tulokset: 

Akut 7.2V

Akut 9.6V

Akut CXT (10.8V/12V max)

Akut 12V

Akut 14.4V

Akut 18V

Akut 24V

Akut 36V

Latauslaitteet ja adapterit