Makita Corporation


Head Office, Anjo, Japan

Lähes 100 vuoden kokemuksella kehitettyjä Makitan tuotteita kiitetään yleisesti niiden erinomaisesta suorituskyvystä ja korkealuokkaisesta laadusta.

Japanilainen sähkötyökalujen valmistaja Makita on toiminut globaalisti jo vuosikymmeniä intohimonaan auttaa ihmisiä rakentamaan entistä tehokkaammin parempia koteja ja elinympäristöjä, unohtamatta turvallisuustekijöitä ja luontoa. Makitan jatkuva tavoite on ollut luoda kattava maailmanlaajuinen yhteisö, joka tukee Makitan brandia kaikin mahdollisin tavoin. Makita toimiikin ympäri maailmaa ja tänään se operoi jo yli 40 tytäryhtiön kautta kaikilla mantereilla. Makitan tuotanto on jakaantunut maailmanlaajuisesti. Japanin lisäksi Makitan tuotteita valmistetaan USA:ssa, Kiinassa, Iso-Britanniassa ja Romaniassa.

Pitkäjänteisellä työllä ja kunnianhimoisilla tavoitteillaan Makita on onnistunut kehittämään myyntiverkostoaan ja palveluitaan kehittyäkseen yhdeksi alansa merkittävimmäksi toimijaksi. Makitan maailmanlaajuinen myynti- ja palveluverkosto sekä tehtaat, jotka tuottavat ensiluokkaisia työkaluja rakentavat elintärkeän pohjan Makita brandille ja toiminnan kehittymiselle.

 

Tuotekehitys


Suuri osa Makitan tuotteita käyttävistä asiakkaista ovat ammattitason käyttäjiä, kuten timpurit ja muut rakennusalan erikoismiehet. Sähkötyökalujen vaatimukset rakennusalan ammattilaisten kesken vaihtelevat alueittain ja maittain työympäristön, rakennustottumuksien sekä useiden muiden tekijöiden perusteella. Makita käyttääkin aktiivisesti maailmanlaajuista myynti- ja palveluverkostoaan kartoittaakseen eri markkinoiden tarpeita ja kehittääkseen tuotteita, jotka vastaavat jokaisen ammattikäyttäjän vaatimuksia.

Makitan tuotekehitys ei lopu pelkästään välttämättömien ominaisuuksien täyttämiseen vaan se kiinnittää erityisesti huomiota myös turvallisuustekijöihin ja hienostuneeseen viimeistelyyn. Makitan tuotekehitys ottaa erityisesti huomioon tuotteen käyttäjän. Tämä näkyy tuotteiden designissa ja panostuksena turvallisuustekijöihin. Makita pyrkii jatkuvasti vähentämään koneiden käytön johdosta syntyvää rakennuspölyä sekä koneista lähtevän melun ja tärinän määrää. Tuotekehitys tapahtuu aina ympäristötekijät huomioon ottaen ja vihreitä arvoja kunnioittaen.

 

Laadun varmistaminen


Makitan laadunvalvonta takaa, että tuotteiden laatu täyttää kaikki asiakkaan vaatimukset.Tuotteen testataan läpikotaisin niiden kehitysvaiheessa, jolloin vain ensiluokkaiset tuotteet pääsevät tuotantolinjoille asti. Tuotteiden erinomaisen laadun varmistamiseksi, Makita on kehittänyt omat tiukat standardit. Makita seuraa myös jatkuvasti loppukäyttäjiä ja heidän tottumuksiaan, jotta koneiden testaus vastaisi mahdollisimman paljon koneen todellista käyttöympäristöä.Makitan laadunvarmistus on erittäin käyttäjäorientoitunut ja kaikki tuotteet testataan kymmenillä eri testeillä turvallisuuden, toimivuuden ja kestävyyden kannalta. Mitään ei jätetä testaamatta, sillä esimerkiksi pelkästään koneiden moottoreita testataan 19 eri testillä. Tuotekehitysvaiheen testauksen lisäksi Makitan laadunvalvonta koekäyttää jokaisen tuotteen, ennen kuin ne päästetään ulos tehtaiden ovista.

 

Tuotanto


Makitan pääkonttorin läheisyydessä sijaitseva Okazakin tehdas toimii suunnannäyttäjänä muille Makitan tehtaille. Siellä kehitetään Makitan omat tuotantomenetelmät ja -välineet, jotta ne vastaisivat jatkuvasti kehittyviä tuotantotarpeita. Okazakin tehtaassa kehitetään jatkuvasti tehokkaampia ja joustavia prosesseja sekä tuotantomenetelmiä. Makitan tuotannossa kehitetyt parannukset viedään systemaattisesti myös Makitan muihin tehtaisiin.Makita valmistaa tuotteensa ympäri maailmaa sijaitsevissa tehtaissaan. Makitan tuotteiden valmistusprosessin ydin perustuu ajatukseen, että hyvässä työkalussa pitää olla ensiluokkainen moottori. Makita tekeekin kaikkensa, jotta koneiden moottorit olisivat maailman parhaita. Makita käyttää komponenttien ja tuotteiden valmistukseen ainoastaan parhaita materiaaleja valmistaakseen tehokkaimmat ja kestävimmät laitteet.

 

Myynti


Jotta Makita tuotteet olisivat helposti asiakkaiden saatavilla, on Makitalla kattavat ja ammattitaitoiset alueelliset jälleenmyyjäverkostot, jotka huolehtivat Makita -tuotteiden saatavuudesta. Lisäksi Makita brandiin kuuluu ensiluokkaiset huoltopalvelut, jotta voisit käyttää koneitasi huoletta ja pitkään. Makitan toimintaperiaatteisiin kuluu asiakaslähtöisyys, nopeus ja erinomainen jälkimarkkinointi kaikkialla maailmassa. Makitan myyntiorganisaatiot työskentelevät tiiviisti paikallisten jälleenmyyjien kanssa, jotta tuotetuntemus ja Makitan brandi välittyisivät parhaalla mahdollisella tavalla Makitan ostajalle.

 

 

>> For more information, please visit Makita Corporation's global site.

>> Makita subsidiaries worldwide