Jaa

”Go Green” -slogan symboloi Makitan sitoutumista ympäristövastuullisuuteen.

Makita ja ympäristövastuu


Makita ottaa kaikessa toiminnassaan ja ennen kaikkea laitteiden valmistuksessa huomioon ympäristövaikutukset. Makita tekee parhaimpansa minimoidakseen ympäristöhaitat tuotteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa tuotannon alkuvaiheista aina toimitukseen ja käyttöön asti. Tuotteista tehdään aina mahdollisimman ekologisia ja kierrätettäviä - muussa tapauksessa tuote ei pääsisi suunnittelupöytää pidemmälle.

Tuotekehitys

Yksi Makitan merkittävimmistä aloitteista on ollut jatkuva pyrkimys tarjota turvallisempia, pitkäikäisempiä ja ympäristöystävällisempiä akkuja. Tämä kyseinen suuntaus alkoi vuosia sitten työntämällä sivuun aikaisemmin akkutyökaluissa virtalähteenä käytetyt nikkeli kadmium (NiCd) akut. Makita pyrkiikin kehittämään jatkuvasti kestävämpiä ratkaisuja, ei pelkästään akkujen vaan koko tuotevalikoimansa osalta. 

Tuotanto

Kaikkien Makitan tehtaiden tuotantoprosessissa otetaan huomioon ekologisuus ja ennen kaikkea vaarallisten ja haitallisten aineiden käytön minimoiminen. Makita täyttääkin täysin kaikki vaatimukset liittyen RoHS (Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa) sekä WEEE (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) -direktiiveihin.

Kierrätys

Makitalla on käytössään tehokas kierrätysohjelma, jonka tarkoitus on että kaikki Makitalle palautuneista käyttökelvottomista koneista ja akuista päätyvät asianmukaisesti kierrätykseen. Makitalle palautuneiden rikkoutuneiden laitteiden ja akkujen kohdalla Makita on sitoutunut huolehtimaan kierrätyksestä asiakkaan puolesta. Näin metalli- ja muoviosat pystytään hyödyntämään tehokkaasti uudestaan ympäristöhaitan jäädessä pieneksi. 

CO2

Makita pyrkii ottamaan ympäristön huomioon jokapäiväisessä tekemisessään vähentääkseen hiilijalanjälkeään. Makita Corporation on sitoutunut tavoitteisiin vähentääkseen hiilidioksidipäästöjään jokaisessa Makitan tehtaassa ja toimistoissa ympäri maailman. Kyseisiä tavoitteita varten on perustettu erillinen komitea, joka toimeenpanee ja valvoo, että Makitan antamista lupauksista pidetään kiinni.